This solution falls within the technology:

Data collection according companies’s or legislation’s needs

Informace o tom, jaká data se přenesla a kdo s kým a kdy komunikoval, jsou základním stavebním kamenem bezpečnosti organizace, instituce i státu. Certifikované řešení pro Data Retention v České republice dodává společnost Flowmon.

Systém pro uchovávání IP provozních a lokalizačních údajů společnosti Flowmon představuje spolehlivý způsob generování a uložení síťových statistik v síti provozovatele veřejné komunikační sítě tak, aby byl naplněn § 97 odst. 3 zákona o elektronické komunikaci a prováděcí vyhláška 357/2012 (§ 2 odst. 3 písm. a) a f)) 

Data Retention řešení společnosti Flowmon je škálovatelné a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy (DR sonda) pro export údajů a kolektory (DR kolektor) pro uložení a prezentaci dat. DR sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují prostřednictvím technologie NetFlow k uložení na DR kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu DR sond. Na základě žádosti pak DR kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou. 

Výhody řešení:

  • Pokrytí všech hraničních a tranzitních linek 1 až 100 Gbps
  • Možnost nasazení i v případě NATování
  • Podpora IPv4, IPv6
  • Spolehlivé a přesné uchovávání údajů, garance zpracování každého paketu
  • Snadná a neinvazivní instalace do stávající infrastruktury (neovlivní současný chod sítě)
  • Splnění požadavků vyhlášky o elektronické komunikaci
  • Možnost rozšíření systému o funkcionalitu datového odposlechu
More information Less detail
Contact product manager Products used in the solution
Data collection according companies’s or legislation’s needs

blue, the colour of rivers, represents the flow of data communications -  Green, the indicator of starboard on ships will help with navigation and improve the quality of communications

Do you wish to receive our newsletter? Yes, I am interested

Získejte

DOKUMENT ZA KONTAKT
popup

I give consent to the company VUMS Datacom, Ltd. based Lužná 591, 16000 Prague 6, ID: 48585611, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section C, File 17811, to collect and process in accordance with law no. 101/2000 Coll. as amended, my name and e-mail address and other personal data provided for inclusion in the database in order to offer products, services and sending commercial messages by electronic means pursuant to applicable law no. 480/2004 Coll., on indefinitely until further notice.