Carrier Ethernet

Carrier Ethernet

Od první standardizace v roce 1980 si Ethernet vydobyl klíčové postavení mezi komunikačními protokoly. Úspěšné tažení bylo nejprve v LAN sítích, kde postupně převálcoval zavedené technologie jako Token Ring, FDDI, ArcNet a mnoho dalších. Následovala potřeba operátorů nabízet zákazníky požadovaný Ethernet jako službu, aby se minimalizovala nezbytná konverze z jiných technologií spojená s vysokou cenou. Postupně se Ethernet rozšířil v celém spektru sítí od přístupových EFM (Ethernet in the First Mile) po metropolitní a páteřní sítě.

Zásadní změna pro operátory nastala standardizací klíčových služeb organizací MEF (Metro Ethernet Forum) založenou v roce 2001. Bylo zřejmé, že bez definice obecně uznávaných služeb se Ethernet nemůže ve světě operátorů uplatnit. S definicí služeb E-Line, E-LAN a E-Tree se začíná používat pojem Carrier Ethernet a většina operátorů používá Carrier Ethernet v metropolitních sítích a doplňuje, nebo nahrazuje TDM sítě Carrier Ethernetem.

 

Rozšíření Carrier Ethernet standardu o OAM (Operation and Maintenance) umožňuje verifikaci spojení, měření propustnosti, zpoždění a dalších parametrů pro usnadnění nasazení a monitorování služeb. Ethernet se tak stává hlavní technologií pro předání služby zákazníkům se zaručeným SLA. Další rozšíření Carrier Ethernet 2.0 definuje princip předání Ethernet služeb mezi operátory a otevírá nové obchodní příležitosti a modely jako Ethernet Exchange.

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Distribuované síťové funkce - D-NFV

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí nový přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem NFV (Network Functions Virtualization) - funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, ale musí být blíž u zákazníka. Potřebujeme u zákazníka otevřenu platformu, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech a k nim připojeným zařízením. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročnou. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každé další fyzické rozhraní předání služby komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Detail řešení

Ethernet služby s garantovaným SLA

Připojení k Internetu je dnes samozřejmostí, ať už se jedná o domácnosti, malé firmy anebo velké korporace. Propustnost Internetu je v porovnání s jeho začátky obrovská. Z uživatelského hlediska je dosažena meta, kdy filmy ve vysoké kvalitě stahujeme rychleji, než se na ně dokážeme dívat. Vysoká propustnost sítí nám umožňuje přesunout většinu dat do datových center a různých cloudů. Stále více používáme aplikace, které nejsou na našich lokálních serverech, běží přímo z privátních, nebo veřejných cloudů. Stáváme se závislými na datovém připojení, nedokážeme bez něj pracovat.

Detail řešení

Garantované přenosy dat v datovém centru

Počet datových center a jejich velikosti roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6.000.000 uživatelů přenese více než 1TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, v příštím roce se budeme blížit jednomu GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj energie, vyřešení chlazení, zabezpečení a monitoring přístupu, dobrou síťovou infrastrukturu, protipožární opatření, SW pro zálohování a obnovu, vyřešení zálohování zdrojů napájení, metodiku řízení provozu, vhodně zvolený HW a SW. Naší specializací je síťová infrastruktura, zabezpečení a monitoring přístupu.

Detail řešení

Propojení operátorů - nové obchodní příležitosti

Propojení operátorů technologií Ethernet je dnes celkem běžné, Ethernet se ale v naprosté většině případů používá jen jako transport pro protokol IP mezi dvěma nejbližšími uzly sítě. Skutečné propojení operátorů, ISP a také datových center je tedy na třetí vrstvě OSI modelu, IP hraje klíčovou roli. Existuje ale řada aplikací, kde IP nevyhovuje a v konečném důsledku jednak nesplňuje technické požadavky aplikace a také řešení velmi prodražuje. To je také důvod, proč se stále používají okruhy na bázi TDM, které splňují požadavky zákazníků s vysokými nároky na SLA. Carrier Ethernet spojuje tyto dva světy, flexibilitu a propustnost IP sítí a nároky na SLA známé z TDM sítí. Carrier Ethernet umožní vytvořit datový okruh přes více operátorů s end-to-end měřením a s micro-sec. precizností. Na rozdíl od TDM sítí nabízí Carrier Ethernet větší propustnost s mnohem nižšími náklady a to i v porovnání se sítěmi na bázi IP.

Detail řešení
10
:69:32:36:37:41:70:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.